STREFA PROFILAKTYKI

Problem "sam się nie załatwi"

Świat wokół nas

Problem uzależnień to nie tylko "duże miasta"!

Uzależnienie nie wybiera. Pozornie wydaje się nam, ze żyjąc w mniejszej miejscowości możemy się przed nim uchronić. Narkotyki i dopalacze, jednak nie znają granic. Pierwsze oznaki eksperymentowania na ogół są niezauważalne. Dopiero wracając pamięcią do pewnych zdarzeń i czyichś reakcji, nasuwają nam się pewne wnioski. Niestety wtedy jest już za późno. Co powinno nas zaniepokoić ? Zmiany w wyglądzie i zachowaniu, takie jak utrata wagi, zaburzenia w odżywianiu i zaniedbanie higieny osobistej, wahania nastoju, napady złości lub lęku, zaczerwienie oczu, nagłe przypływy energii i wiele, wiele innych oznak, których często nie chcemy zauważyć. Najważniejsze to podjąć rozmowę z osobą, co do której podejrzewamy, że zażywa narkotyki lub dopalacze. Nigdy jednak nie róbmy tego kiedy ta osoba jest pod ich wpływem. Jeżeli nie wiem jak to zrobić zgłośmy się do specjalisty.

Uzależnienie to choroba, w tym przypadku może być zakaźna i prowadzić do współuzależnienia lub stanowić ogromne zagrożenie dla dzieci żyjących z taką osobą. Jej zachowanie, jak również sama substancja narkotyczna mogą być szalenie niebezpieczne dla innych członków rodziny. Nie można się wstydzić swojego uzależnienia lub popadania w nie bliskiej nam osoby, ale można mieć sobie za złe, że nic się nie zrobiło by próbować walczyć o swoją trzeźwość lub czyjeś życie.

Sporządziła:  A. Wojciechowska.

Image

Ogólne informacje

CORAZ CZĘŚCIEJ MAMY Z TYM PROBLEM

Image

UZALEŻNIENIE

Zespół uzależnienia od alkoholu to kompleks zjawisk fizjologicznych, behawioralnych i poznawczych, wśród których picie alkoholu dominuje nad innymi zachowaniami, które poprzednio miały dla pacjenta większą wartość. Głównym objawem zespołu uzależnienia jest pragnienie alkoholu (często silne, czasami przemożne). Wypicie alkoholu nawet po bardzo długim okresie abstynencji może wyzwalać zjawisko gwałtownego nawrotu innych objawów zespołu uzależnienia, znacznie szybciej niż pojawienie się uzależnienia u osób poprzednio nieuzależnionych.

Na ostateczne rozpoznanie uzależnienia pozwala identyfikacja trzech lub więcej następujących cech lub objawów występujących łącznie przez pewien okres czasu w ciągu ostatniego roku. Są to:

 1. Silne pragnienie lub poczucie przymusu picia („głód alkoholowy”).
 2. Upośledzona zdolność kontrolowania zachowań związanych z piciem (trudności w unikaniu rozpoczęcia picia, trudności w zakończeniu picia do wcześniej założonego poziomu, nieskuteczność wysiłków zmierzających do zmniejszenia lub kontrolowania picia).

https://www.parpa.pl/index.php/szkody-zdrowotne-i-uzaleznienie/uzaleznienie

UZALEŻNIENIA

ALKOHOLIZM

Image
Kobiety i alkohol

Kobiety i alkohol

Jak piją kobiety?

Blisko 80% kobiet spożywa alkohol. Kobiety piją średnio znacznie mniej alkoholu niż mężczyźni i znacznie rzadziej doświadczają z tego powodu problemów. Niewiele osób wie, że alkohol działa inaczej (bardziej toksycznie) na organizm kobiety niż mężczyzny i że ryzyko negatywnych konsekwencji spożywania alkoholu przez kobiety jest znacznie większe. Ryzyko to rośnie wraz ze wzrostem ilości wypijanego alkoholu.

W ostatnich latach zauważyć można niepokojącą tendencję - rośnie liczba nadmiernie pijących młodych kobiet i dziewcząt, a ich poziom picia (co do ilości i częstości spożywanego alkoholu) zbliża się do poziomu picia mężczyzn.

Kobiety pijące najwięcej alkoholu to osoby w wieku od 18 do 29 lat, pozostające w stanie wolnym (panny i osoby rozwiedzione), mieszkanki miast (powyżej 50 tys. mieszkańców), uczące się i studiujące oraz bezrobotne. Co dziesiąta kobieta w tym wieku wypija rocznie ponad 7,5l czystego alkoholu, co stwarza ryzyko poważnych szkód zdrowotnych, psychologicznych i społecznych.

Ryzyko spożywania alkoholu przez kobiety

 1. Stężenie alkoholu we krwi zależy od ilości wypitego alkoholu i masy ciała. Kobiety są przeciętnie mniejsze od mężczyzn i mają mniejszą wagę, ale nawet jeśli kobieta waży tyle samo co mężczyzna to po wypiciu identycznej porcji alkoholu jej organizm otrzyma go 40% więcej. Dlaczego?

https://www.parpa.pl/index.php/szkody-zdrowotne-i-uzaleznienie/kobiety-i-alkohol

Image
Autodiagnoza

Autodiagnoza

Jak ocenić swoje picie?

Spożycie alkoholu opisywać można w gramach wypitego alkoholu lub też posługując się miarą porcji standardowej. Przyjmuje się, że w Europie porcja taka zawiera zwykle 10g czystego alkoholu.

Porcja standardowa alkoholu (tzn. 10g czystego, 100% alkoholu) zawarta jest w ok. 250ml piwa o mocy 5%, w ok. 100ml wina o mocy 12% oraz w ok. 30ml wódki o mocy 40%.

Do sprawdzenia na ile ryzykowny (lub bezpieczny) jest aktualny model spożywania alkoholu może okazać się przydatny Test Rozpoznawania Zaburzeń Związanych ze Spożywaniem Alkoholu AUDIT.

>>>>> Tu zobacz wiecej informacji na ten temat <<<<<

https://www.parpa.pl/index.php/szkody-zdrowotne-i-uzaleznienie/autodiagnoza

Sygnały ostrzegawcze

Picie alkoholu staje się problemem gdy:

 • zwiększa się ilość i częstotliwość spożywania alkoholu,
 • zmienia się funkcja picia i rola alkoholu w życiu (picie nie jest już tylko elementem wzorca kulturowego, ale staje się lekarstwem na stres, smutek, samotność, lęk),
 • postępuje przywiązanie do sytuacji picia (narasta koncentracja na sytuacjach związanych z piciem, oczekiwanie na moment picia, celebrowanie picia, niepokój w sytuacji niemożności napicia się),
 • alkohol spożywany jest w nieodpowiednich sytuacjach jak: okres ciąży i karmienia piersią, prowadzenie pojazdów, przy spożywaniu leków wchodzących w reakcje z alkoholem, pomimo chorób wykluczających spożywanie alkoholu itp.
 • nasilają się incydenty upojenia,
 • pojawia się zaniepokojenie piciem i uwagi krytyczne wyrażane przez osoby bliskie oraz sygnały sugerujące ograniczenie ilości lub powstrzymanie się od picia,
 • używanie alkoholu staje się sposobem usuwania przykrych skutków poprzedniego picia (klinowanie),
 • pojawiają się trudności w przypominaniu sobie co się działo poprzedniego dnia w sytuacjach związanych z piciem,
 • rosną negatywne konsekwencje nadużywania alkoholu, a mimo to picie jest nadal kontynuowane.

https://www.parpa.pl/index.php/szkody-zdrowotne-i-uzaleznienie/sygnaly-ostrzegawcze

Image
Picie ryzykowne i szkodliwe

Picie ryzykowne i szkodliwe

Różne wzory spożywania alkoholu

Nikt nie sięga po alkohol po to, aby mieć problemy. Przeciwnie każdy, kto spożywa alkohol oczekuje korzyści – chce poprawić sobie nastrój, ubarwić szarą codzienność, ułatwić kontakty towarzyskie, zrelaksować się. Niektórzy nawet wierzą, że alkohol może mieć korzystne działanie zdrowotne.
Choć alkohol jest trucizną i z punktu widzenia toksykologii każda ilość wypitego alkoholu jest ryzykowna, to jednak w większości przypadków spożywanie małych dawek alkoholu nie pociąga za sobą widocznych szkód zdrowotnych i konsekwencji społecznych. Mimo to nie powinni wcale pić alkoholu:
• młodzi ludzie (ze względu na ryzyko poważnych zaburzeń rozwojowych),
• kobiety w ciąży i matki karmiące (z powodu ryzyka uszkodzenia płodu i negatywnego wpływu na zdrowie dziecka),
• osoby chore, przyjmujące leki wchodzące w reakcje z alkoholem,
• wszyscy, którzy znajdują się w okolicznościach wykluczających picie (kierując pojazdami, przebywając w pracy, w szkole, itp.),
• osoby, którym szkodzi każda, nawet najmniejsza, ilość alkoholu.

https://www.parpa.pl/index.php/szkody-zdrowotne-i-uzaleznienie/picie-ryzykowne-i-szkodliwe

Szkody zdrowotne

Szkody zdrowotne

Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji. Większe ryzyko niesie za sobą palenie tytoniu i nadciśnienie tętnicze. Ponad 60 rodzajów chorób i urazów ma związek ze spożywaniem alkoholu.

Alkohol działa szkodliwie na niemal wszystkie tkanki i narządy. Alkohol, a także jego główny metabolit, aldehyd octowy, są bezpośrednio toksyczne dla tkanek. Alkohol i jego metabolity wchodzą w bezpośrednie reakcje z fizjologicznymi substancjami w organizmie. Działanie pośrednie alkoholu polega na silnym wpływie na homeostazę ustroju poprzez działanie na układ wegetatywny, endokrynny, odpornościowy, gospodarkę wodno-elektrolitową, wchłanianie niezbędnych składników odżywczych itp.

Toksyczne działanie alkoholu etylowego i produktów jego przemiany powoduje zmiany chorobowe w następujących układach:

 • układ nerwowy: polineuropatia, zmiany zanikowe móżdżku i mózgu, zwyrodnienia w płatach czołowych, ubytek szarej substancji mózgu, encefalopatia Wernickego i inne;
 • układ pokarmowy: przewlekłe stany zapalne błon śluzowych jamy ustnej, przełyku, żołądka i dwunastnicy, zaburzenia perystaltyki jelit oraz upośledzenie wchłaniania, stany zapalne trzustki i wątroby (stłuszczenie, zwłóknienie i marskość) i inne;
 • układ krążenia: nadciśnienie tętnicze, kardiomiopatia alkoholowa (zmiany zwyrodnieniowe włókien mięśnia sercowego, stłuszczenie i powiększenie serca)
 • układ oddechowy: przewlekłe zapalenie błony śluzowej tchawicy i oskrzeli. U osób nadużywających alkoholu 10-krotnie częściej występuje rak jamy ustnej, krtani oraz tchawicy.
 • układ moczowy: ostra niewydolność nerek, wzrost stężenia kwasu moczowego we krwi i związane z tym objawy dny moczanowej (zapalenie stawów spowodowane gromadzeniem się złogów moczanowych)

https://www.parpa.pl/index.php/szkody-zdrowotne-i-uzaleznienie/szkody-zdrowotne

UZALEŻNIENIA

INNE UZALEŻNIENIA

Image

NARKOMANIA

DEFINICJA

Narkotyk, substancja psychoaktywna, środek odurzający, używka – to określenia o podobnym znaczeniu stosowane wymiennie w języku potocznym. W medycynie, psychologii aktualnie obowiązującym nazewnictwem jest substancja psychoaktywna. W medycynie „narkotykami” określa się te substancje psychoaktywne, które działają m.in. przeciwbólowo poprzez określone receptory mózgowe (opioidowe). Z kolei pojęcie narkomanii wywodzi się od słowa "narcos" co oznacza odurzenie, senność, uśpienie.

Substancje psychoaktywne:

  • wpływają na centralny układ nerwowy
  • przyjmowane są w celu doznania przyjemności, zmiany świadomości, uzyskania określonego nastoju, przeżycia ekstremalnych doznań
  • wpływają na organizm człowieka powodując w różnym stopniu zmiany psychiczne (np. euforię, zmieniony odbiór rzeczywistości, iluzje, omamy, zaburzenia pamięci) oraz fizyczne (np. wzrost ciśnienia krwi, przyspieszenie tętna, pobudzenie) …………………….

W Polsce obowiązuje podział substancji psychoaktywnych na trzy główne grupy:

  • alkohol, opiaty, leki uspokajające i nasenne (działające głównie rozluźniająco, uspokajająco, nasennie)
  • kanabinole i inne substancje halucynogenne, lotne rozpuszczalniki (działające głównie euforycznie, powodujące omamy, urojenia)
  • kokaina i inne substancje stymulujące, nikotyna (działające pobudzająco, podwyższające nastrój)

https://www.kbpn.gov./portal?id=112184

Nikotyna - zespół abstynencyjny

Image

Objawy:

 • Irytacja, drażliwość
 • Pogorszenie koncentracji uwagi, pamięci
 • Psychiczny głód nikotyny
 • Obniżenie nastroju, niepokój
 • Zaburzenia snu
 • Zaparcia
 • Zwiększenie łaknienia i przyrost wagi vZawroty i bóle głowy
 • Kurcze mięśniowe
 • Głód psychiczny nikotyny utrzymuje się przez wiele miesięcy, niekiedy przez lata
 • Aspekty psychiczne przerwania palenia są bardziej uciążliwe niż somatyczne
 • Tycie jest częstą przyczyną powrotu do palenia
 • Zaprzestanie palenia zmienia tolerancję na niektóre przyjmowane dotychczas leki np. stosowane w chorobie nadciśnieniowej, w depresji co może skutkować koniecznością korekcji dawek tych leków

Nikotyna - leczenie

 • Leczenie osób uzależnionych wymaga podejścia kompleksowego, obejmuje oddziaływania edukacyjne, psychologiczne i farmakologiczne
 • Organizowane są programy lecznicze, często przy poradniach specjalistycznych (kardiologicznej, pulmonologicznej, zdrowia psychicznego, uzależnień) gdzie prowadzona jest psychoterapia oparta o elementy terapii behawioralnej. Pacjenci otrzymują podstawowe informacje k walczyć z głodem psychicznym nikotyny, niepokojem ruchowym, bezsennością, tyciem ……..

https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=112589

Objawy użycia:

Małe dawki dają poczucie odprężenia, większe powodują senność i stan jak po upojeniu alkoholowym.

Zwróć uwagę na:

Leki, opakowania po lekach, igły, strzykawki, ampułki.

Długotrwałe używanie:

Prowadzi do uzależnienia psychicznego i fizycznego, zwiększa się tolerancja na leki, co oznacza, że trzeba przyjmować coraz większe dawki, pogarsza się ogólny stan zdrowia, obniża się poziom intelektualny, istnieje duże zagrożenie przedawkowania prowadzące do śpiączki lub śmierci. Groźne w skutkach może być też mieszanie leków z alkoholem lub innymi środkami…….

https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=112618

Leki - objawy używania

Image

Halucynogeny - objawy używania

Image

LSD

Objawy użycia:

rozszerzone źrenice, wymioty, przyspieszona czynność serca, podwyższone ciśnienie krwi, wzrost temperatury ciała, zaburzone postrzeganie rzeczywistości (widzenie dźwięków, słyszenie barw), chwiejność emocjonalna (od euforii do depresji), omamy wzrokowe, niekiedy lęk, nawroty doznań nawet po długim czasie od zaprzestania brania.

Długotrwałe używanie

może wywołać poważne depresje, stany urojeniowe.

GRZYBY HALUCYNOGENNE

Objawy użycia:

halucynacje wzrokowe, zaburzone postrzeganie czasu i przestrzeni, rozszerzone źrenice, zmiany nastroju, zupełne wyizolowanie z rzeczywistości, przeżycia mistyczne, lęk…..

https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=112531

Przemoc w rodzinie.

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.

1

.

2

.

3

.

4

.

Jest intencjonalna – przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.

Siły są nierównomierne – w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza, a sprawca silniejszy.

Narusza prawa i dobra osobiste – sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).

Powoduje cierpienie i ból – sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

Image

Informacja dotycząca działalności Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek w zakresie udzielania pomocy i wsparcia rodzinom uwikłanym w przemoc w rodzinie

Dla Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek nie jest obojętny los rodzin uwikłanych w przemoc w rodzinie. Znając specyfikę zjawiska przemocy w rodzinie, Urząd współpracuje ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pomoc i wsparcie może uzyskać każdy, kto po nią się zgłosi. Specjalista przyjmuje w każdy wtorek w godzinach od 16.00 do 19.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania telefonicznie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koźminku ( tel. 62 76 38 604 lub 62 76 37 026).

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie definiuje przemoc w rodzinie jako jednorazowe  albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych m.in. małżonków, rodziców, dzieci, a także innych osób wspólnie zamieszkujących  lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu   fizycznym   lub   psychicznym,   a także  wywołujące  cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Być może definicja brzmi skomplikowanie. Prościej możemy powiedzieć, że przemoc w rodzinie to wszelkie formy krzywdzenia osób najbliższych, spokrewnionych, spowinowaconych lub wspólnie zamieszkujących, bez względu na to czy do aktu przemocy doszło jeden raz czy akty przemocy powtarzają się.

Przemoc w rodzinie jest procesem. Cechują ją:

 • intencjonalność - intencją sprawcy jest sprawowanie kontroli i władzy nad wszystkimi członkami rodziny,
 • dysproporcja sił - sprawca jest silniejszy fizycznie, psychicznie, ma mocniejszą pozycję ekonomiczną, zawodową, społeczną, co wykorzystuje do uzasadnienia kontrolowania i kierowania życiem swoich bliskich,
 • naruszanie praw i dóbr osobistych - sprawca krzywdzi naruszając prawa: do nietykalności cielesnej, do wyrażania swoich poglądów, do decydowania o sobie, do godności, do szacunku, do wolności i wyborów, do kontaktów z rodziną i przyjaciółmi, do spokojnego życia,
 • powodowanie cierpienia i szkód - osoby krzywdzone, żyjąc w ciągłym napięciu, strachu i lęku, doznają cierpienia i szkód nie tylko materialnych ale i zdrowotnych - fizycznych, emocjonalnych.

Należy pamiętać za przemoc w rodzinie zawsze odpowiedzialny jest sprawca.

Przemoc występuję pod różnymi postaciami:

 • przemoc fizyczna- naruszanie nietykalności cielesnej - np. popychanie, szarpanie, szturchanie, klapsy, szczypanie, kopanie, targanie za uszy, za nos, za włosy, bicie ręką i/lub pięścią, duszenie, krępowanie ruchów, duszenie...
 • przemoc psychiczna- naruszenie godności osobistej- np. obrażanie, wyzywanie, szantażowanie, krytykowanie, straszenie, grożenie, wyśmiewanie, lekceważenie, oczernianie, czytanie osobistej korespondencji,
 • przemoc ekonomiczna- naruszenie własności- np. niszczenie rzeczy, przedmiotów, odzieży,  kradzież, używanie rzeczy bez pozwolenia, zabieranie pieniędzy, zmuszanie do spłacania długów, zmuszanie do zaciągania kredytów, sprzedawanie i/lub wyrzucanie rzeczy bez uzgodnienia, uchylanie się od zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych,
 • przemoc seksualna -  naruszanie intymności- wymuszanie pożycia, gwałt, dotykanie intymnych części ciała bez zgody, zmuszanie do niechcianych praktyk seksualnych, wymuszanie zgody na seks, molestowanie osób małoletnich, niepełnosprawnych,
 • zaniedbanie- naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich- np. niezabezpieczanie podstawowych potrzeb życiowych m.in. pozbawianie jedzenia, picia, ubrania, schronienia, nie udzielenie pomocy, brak pomocy i opieki w chorobie, nie dawania środków na utrzymanie, pozbawienie dostępu do mieszkania, do kuchni, do łazienki, do sprzętów gospodarstwa domowego, mebli.

Mechanizmem przemocy, który uniemożliwia osobom doznającym przemocy w rodzinie skutecznej obrony, są cykle przemocy:

 1. faza narastającego napięcia - napięta atmosfera, która zwiastuje, że już niedługo "coś" się wydarzy, pomimo, iż osoby doznające przemocy próbują załagodzić sytuację, rozwiać "czarne chmury", to im bardziej się starają, tym jest gorzej;
 2. faza ostrej przemocy (eskalacja przemocy) - nagromadzone emocje powodują wybuch i rozładowanie, niestety w sposób  nieadekwatny do sytuacji, dochodzi do gwałtownych, agresywnych, przemocowych  zachowań wobec najbliższych, którzy nie potrafią się obronić;
 3. faza miodowego miesiąca- sprawca dostrzega szkody i cierpienia jakie wywołał swoim zachowaniem, okazuje skruchę, obiecuje poprawę, zmienia się i pokazuje siebie takim jakim jego ofiara chciałaby, żeby był. Jednak czasem zmienia się z obawy przed konsekwencjami jakie może ponieść.

Niestety, przemoc zatacza koło i po fazie miodowego miesiąca powtarza się faza narastającego napięcia, eskalacja przemocy.....itd.... Dlatego bardzo ważne jest, aby każda osoba doznająca przemocy w rodzinie szukała pomocy i nie rezygnowała z możliwości uzyskania pomocy i wsparcia  u specjalisty. Aby zatrzymać przemoc, potrzebna jest pomoc z zewnątrz.

Gmina Koźminek zapewnia specjalistyczną pomoc rodzinom uwikłanym w przemoc, mieszkającym na terenie naszej gminy - zarówno osobom doznającym przemocy jak i osobom stosującym  przemoc, w kontakcie indywidualnym a formy pomocy i wsparcie dostosowane są od indywidualnych potrzeb podopiecznych.

Każdy człowiek ma prawo do życia bez przemocy, ochrony przed dalszym krzywdzeniem, bezpłatnej pomocy prawnej, socjalnej, psychologicznej i medycznej, do otrzymania bezpiecznego schronienia.

Przemoc nie zakończy się sama.

Pozwól sobie pomóc.

Zmień swoje życie - na życie wolne od przemocy - jesteś tego warta/ jesteś tego wart.

 

Sporządziła:    Elżbieta Jadwiga Marczyńska

                            superwizor

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Przydatne informacje

Alkoholizm / Wsparcie Psychologa

Image

Oferta punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin:

 • przekazanie osobom z problemem alkoholowym rzetelnej informacji o chorobie alkoholowej i sposobach jej leczenia,
 • wzbudzenie motywacji do podjęcia leczenia poprzez profesjonalną rozmowę i pomoc w zobaczeniu problemu,  
 • pokierowanie osoby na leczenie ambulatoryjne, stacjonarne lub na grupy samopomocowe.

Alkoholik dowiaduje się, że jest chory, że może zatrzymać przewlekłą i śmiertelną chorobę jaką jest uzależnienie od alkoholu i dać sobie szanse na trzeźwe życie.    

Rodzina otrzymuje informacje, gdzie można uzyskać pomoc dla siebie i jak skłonić   alkoholika do podjęcia leczenia. Dowiaduje się, że alkoholizm dotyka całą rodzinę i leczenie wymaga terapii oraz uczestnictwa w grupach samopomocowych, osoba uzależniona - w grupach Anonimowych Alkoholików, a osoba współuzależniona - w grupach Al-Anon.  

Jeżeli występuje przemoc w rodzinie, ofiara przemocy skierowana zostaje do właściwych instytucji i organizacji, które pomagają tym osobom, gdzie otrzymają wsparcie i pomoc. 

 W swojej pracy utrzymuje kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koźminku, Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Koźminku, Komisariatem Policji i Kościołem. 

Sporządził:

Czesław Rubas

Specjalista Ds. Terapii Uzależnień.

Image

Grupa Anonimowych Alkoholików (AA) w Koźminku

Grupa Anonimowych Alkoholików powstała w roku 1995, była jedną z pierwszych Grup AA na terenie powiatu kaliskiego. Grupa AA w Koźminku działa na bazie programu 12 kroków i tradycji. Spotkania w grupie dają możliwość bezpiecznego utrzymania abstynencji. Udział w zajęciach grupy jest podporą dla każdego jej uczestnika w utrzymaniu abstynencji. Na zajęciach tworzą się więzi przyjaźni oraz wzajemnego wsparcia, które pomagają każdej osobie zapobiec powrotowi do uzależnienia. Co tygodniowe mityngi dają członkom większą możliwość współpracy oraz pomocy w trudnych momentach załamania lub zwątpienia. Grupa AA jest miejscem kontaktu, spotkania gdzie osoby uzależnione znajdują sens życia, wiarę we własne siły oraz pomoc innych członków grupy.

Sporządził: Wł. Janiak

Sekretarz GKRPA w Koźminku.

Image

Z pomocy psychologa można skorzystać w przypadku:

 • uzależnienia od substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków, papierosów) lub przejawów mogących prowadzić do uzależnień,
 • pozostawania w związku z osobą uzależnioną - problem współuzależnienia,
 • poczucia beznadziejności życia, myśli o odebraniu sobie życia, wycofania się z życia, poczucia samotności,
 • zmiany nastroju, które trwają dłużej niż kilka tygodni, powracającego uczucia smutku, gniewu lub lęku,
 • stanów depresyjnych,
 • stanów lękowych,
 • odczuwania nadmiernego stresu i przeciążenia,
 • doświadczania kryzysu życiowego (żałoba, strata, duża życiowa zmiana),
 • niezdolności do pracy z powodu stanu emocjonalnego,
 • problemów ze snem,
 • doznawania przemocy,
 • trudności wychowawczych z dzieckiem,
 • problemów rozwojowych, emocjonalnych i edukacyjnych dzieci,
 • trudności w relacjach z bliskimi.

Sporządziła: K. Jonczyk - Psycholog

Wsparcie

Potrzebujesz Pomocy, wsparcia?

 • Świetlica dla dzieci z rodzin alkoholowych i dysfunkcyjnych w dworze w Koźminku przy ul. Mieleckiego (na pierwszym piętrze). Czynna w poniedziałki od 15.00 – 18.00 oraz w piątki w godz. 15.00 – 17.00. Telefon kontaktowy 62 76 38 604 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźminku lub pod nr telefonu 62 76 37 026 Urząd Miejski Gminy Koźminek.

 • Terapeuta dla osób dorosłych: terapia i konsultacje z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla osób uzależnionych i ich rodzin. Przyjmuje: wtorki od godz. 15.00 – 19.00, w dworze w Koźminku przy ul. Mielęckich. Tel. Kontaktowy GOPS Koźminek Tel. 62 76 38 604 lub 62 76 37 026.
 • Specjalista ds. przemocy w rodzinie, zajęcia indywidualne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dla ofiar przemocy oraz osób stosujących przemoc. Przyjmuje: wtorki od godz. 16.00 – 19.00, w dworze w Koźminku przy ul. Mielęckich. Tel. Kontaktowy GOPS Koźminek 62 76 38 604 lub 62 76 37 026.
 • Logopeda: prowadzenie zajęć logopedycznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla osób uzależnionych i ich rodzin. Przyjmuje: środy od godz. 12.00 – 18.00, w dworze w Koźminku przy ul. Mielęckich. Tel. Kontaktowy GOPS Koźminek 62 76 38 604 lub 62 76 37 026.
 • Psycholog: poradnictwo i konsultacje psychologiczne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla osób uzależnionych i ich rodzin. Przyjmuje: czwartek (dwa razy w miesiącu) od godz. 11.00 – 18.00, w dworze w Koźminku przy ul. Mielęckich. Tel. Kontaktowy GOPS Koźminek 62 76 38 604 lub 62 76 37 026.
 • Posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koźminku, czwartek (jeden raz w miesiącu). Świetlica w dworze w Koźminku przy ul. Mielęckich (na I-szym piętrze). Kontakt telefoniczny 62 76 37 085 lub 62 76 37 026.