Image

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, potrzebę uzyskania informacji na temat poruszany w tym serwisie zapraszamy do kontaktu.

Proszę wypełnić wymagane pola.
Proszę wypełnić wymagane pola.
Proszę wypełnić wymagane pola.

Kontakty

Najważniejsze numery telefonów i kontaktów w naszej Gminie w zakresie profilaktyki i zapobiegania uzależnieniom...

62 763 86 04

62 763 86 04

Pon - Pt  8:00  - 15:00

  • Terapeuta dla osób dorosłych: terapia i konsultacje z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla osób uzależnionych i ich rodzin. Przyjmuje: wtorki od godz. 15.00 – 19.00, w dworze w Koźminku przy ul. Mielęckich. Tel. Kontaktowy GOPS Koźminek Tel. 62 76 38 604.
  • Specjalista ds. przemocy w rodzinie, zajęcia indywidualne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dla ofiar przemocy oraz osób stosujących przemoc. Przyjmuje: wtorki od godz. 16.00 – 19.00, w dworze w Koźminku przy ul. Mielęckich. Tel. Kontaktowy GOPS Koźminek 62 76 38 604.
  • Logopeda: prowadzenie zajęć logopedycznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla osób uzależnionych i ich rodzin. Przyjmuje: środy od godz. 12.00 – 18.00, w dworze w Koźminku przy ul. Mielęckich. Tel. Kontaktowy GOPS Koźminek 62 76 38 604.
  • Psycholog: poradnictwo i konsultacje psychologiczne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla osób uzależnionych i ich rodzin. Przyjmuje: czwartki od godz. 11.00 – 18.00, w dworze w Koźminku przy ul. Mielęckich. Tel. Kontaktowy GOPS Koźminek 62 76 38 604.
  • Posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koźminku, czwartek (jeden raz w miesiącu). Świetlica w dworze w Koźminku przy ul. Mielęckich (na I-szym piętrze). Kontakt telefoniczny 62 76 37 085.
  • Świetlica dla dzieci z rodzin alkoholowych i dysfunkcyjnych, w dworze w Koźminku przy ul. Mielęckiego (na pierwszym piętrze). Świetlica czynna w poniedziałki: w godz. 15.00 – 18.00, oraz piątki w godz. 15.00 – 17.00. Telefony kontaktowe: Urząd Miejski Gminy Koźminek 62 76 37 026, GOPS Koźminek 62 76 38 604.