Szkolenie dla osób sprzedających i podających alkohol w punktach sprzedaży

W dniu 2 lipca 2024 roku zostało przeprowadzone szkolenie, w punktach sprzedaży dla osób sprzedających i podających alkohol na terenie Gminy Koźminek. W ramach szkolenia przypomniano o przepisach i wymogach związanych z posiadaniem koncesji na…

Warsztaty profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Koźminku

  W dniu 13 czerwca 2024 roku w Szkole Podstawowej w Koźminku odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów dotyczące profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, a także uzależnień behawioralnych. W zajęciach warsztatowych wzięli udział uczniowie…

Warsztaty profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Moskurni

  W dniu 15 kwietnia 2024 roku w Szkole Podstawowej w Moskurni przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla uczniów z klas I – VIII. Tematyka warsztatów dotyczyła uzależnień od alkoholu, a także wszelkiego rodzaju uzależnień behawioralnych (szczególnie…

Warsztaty profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie

  W dniu 10 kwietnia 2024 roku w Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla uczniów z klas I – VIII. Tematyka warsztatów dotyczyła uzależnień od narkotyków, dopalaczy, a także wszelkiego rodzaju uzależnień…

Warsztaty profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Koźminku

  W dniach 3, 4 i 8 kwietnia 2024 roku w Szkole Podstawowej w Koźminku odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów dotyczące profilaktyki uzależnień od narkotyków i dopalaczy. W zajęciach warsztatowych wzięli udział uczniowie klas…

Warsztaty profilaktyczne w Przedszkolu w Koźminku

  W dniu 5 kwietnia 2024 roku w Przedszkolu, w Koźminku przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dotyczące uzależnień. Zostały zorganizowane w ramach cyklicznych działań Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Koźminku, które mają działać prewencyjnie i profilaktycznie.…

Szkolenie dla osób sprzedających i podających alkohol w punktach sprzedaży

  W dniu 19 lutego 2024 roku zostało przeprowadzone szkolenie, w punktach sprzedaży dla osób sprzedających i podających alkohol na terenie Gminy Koźminek. W ramach szkolenia przypomniano o przepisach i wymogach związanych z posiadaniem koncesji…

Szkolenie dotyczące profilaktyki uzależnień i przemocy – 29.01.2024 r.

  W dniu 29 stycznia 2024 roku przeprowadzono w Szkole Podstawowej w Koźminku, szkolenie dotyczące profilaktyki uzależnień od alkoholu oraz profilaktyki przemocy. W szczególności podczas szkolenia zaprezentowano uchwaloną 13 lipca 2023 r. tzw. Ustawę Kamilka,…

Kontrola sprzedaży alkoholu w punktach sprzedaży na terenie Gminy Koźminek

W dniu 29 listopada 2023 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koźminku, dokonała na podstawie upoważnienia Burmistrza Gminy Koźminek kontroli w punktach sprzedaży alkoholu na terenie gminy. Zakres przedmiotowy kontroli: Posiadanie zezwolenia na sprzedaż…

Szkolenie profilaktyczne w SP Koźminek – 28.11.2023 r.

W dniu 28.11.2023 r w Szkole Podstawowej w Koźminku odbyły się warsztaty profilaktyczne dla rodziców (wzięło udział 50 rodziców) i nauczycieli (wzięło udział 15 nauczycieli) pt. „Uzależnienie od alkoholu, przemoc i agresja występująca w środowisku szkolnym…

Warsztaty profilaktyczne w szkołach – 21.11.2023 r.

    W dniu 21.11.2023 r w Szkole Podstawowej w Moskurni odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów pt. „Uzależnienie od alkoholu, przemoc i agresja występująca w środowisku szkolnym oraz Internecie vs konsekwencje prawne”. W zajęciach warsztatowych…

Warsztaty profilaktyczne w szkołach – 17.11.2023 r.

  W dniu 17.11.2023 r w Szkole Podstawowej w Koźminku odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów pt. „Uzależnienie od alkoholu, przemoc i agresja występująca w środowisku szkolnym oraz Internecie vs konsekwencje prawne”. W zajęciach warsztatowych wzięli…

Warsztaty profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Koźminku – 7.11.2023 r.

  W dniu 07.11.2023 r w Szkole Podstawowej w Koźminku odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów pt. „Zażywanie, posiadanie narkotyków, przemoc i agresja występująca w środowisku szkolnym oraz Internecie vs konsekwencje prawne”. W zajęciach warsztatowych wzięli…

Szkolenie dla członków GKRPA, ZI oraz Grup Diagnostyczno – Pomostowych

  W dniu 3 listopada 2023 roku, w dworze w Koźminku odbyło się szkolenie dotyczące profilaktyki uzależnień od alkoholu, uzależnień behawioralnych oraz nowelizacji ustawy dotyczącej przemocy. W szkoleniu wzięli udział członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów…

Warsztaty profilaktyczne w Przedszkolu w Koźminku

  W dniu 27 października 2023 roku w Przedszkolu, w Koźminku przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dotyczące uzależnień behawioralnych, a także emocji (jak dziecko ma powiedzieć o swoich odczuciach w domu i przedszkolu). Zostały zorganizowane w ramach…

Konsultacje profilaktyczne dla mieszkańców gminy

W dniu 3 września 2023 roku, w parku koźmineckim podczas festynu rodzinnego zostały przeprowadzone konsultacje profilaktyczne dla mieszkańców Gminy Koźminek, które  obejmowały: - porady profilaktyczne dotyczące uzależnień do alkoholu i narkotyków, - porady dotyczące zagrożeń,…

Szkolenie dla osób sprzedających i podających alkohol w punktach sprzedaży

W dniu 18  lipca 2023 roku zostało przeprowadzone szkolenie, w punktach sprzedaży dla osób sprzedających i podających alkohol na terenie Gminy Koźminek. W ramach szkolenia przypomniano o przepisach i wymogach związanych z posiadaniem koncesji na…

Ogólnopolski Telefon Zaufania Uzależnienia – 800 199 990

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom uprzejmie informuje, że Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki Narkomania 800 199 990 został przekształcony w  Ogólnopolski Telefon Zaufania „Uzależnienia”- 800 199 990. Nowa nazwa odzwierciedla cel i misję telefonu, który ukierunkowany jest…

Konsultacje profilaktyczne dla mieszkańców gminy dotyczące profilaktyki uzależnień

W dniu 11 czerwca 2023 roku, w parku koźmineckim podczas festynu rodzinnego zostały przeprowadzone konsultacje profilaktyczne dla mieszkańców Gminy Koźminek, które  obejmowały: - porady profilaktyczne dotyczące uzależnień do alkoholu i narkotyków, - porady dotyczące zagrożeń,…

Szkolenie dla sołtysów dotyczące profilaktyki uzależnień i przemocy

  W dniu 18 maja 2023 roku, zostało przeprowadzono w Urzędzie Miejskim Gminy Koźminek szkolenie dla sołtysów z terenu Gminy Koźminek. Szkolenie obejmowało tematykę profilaktyki uzależnień i przemocy. Szczegółowy program szkolenia obejmował: - uzależnienia behawioralne,…