Konsultacje profilaktyczne dla mieszkańców gminy

W dniu 3 września 2023 roku, w parku koźmineckim podczas festynu rodzinnego zostały przeprowadzone konsultacje profilaktyczne dla mieszkańców Gminy Koźminek, które  obejmowały: - porady profilaktyczne dotyczące uzależnień do alkoholu i narkotyków, - porady dotyczące zagrożeń,…

Szkolenie dla osób sprzedających i podających alkohol w punktach sprzedaży

W dniu 18  lipca 2023 roku zostało przeprowadzone szkolenie, w punktach sprzedaży dla osób sprzedających i podających alkohol na terenie Gminy Koźminek. W ramach szkolenia przypomniano o przepisach i wymogach związanych z posiadaniem koncesji na…

Ogólnopolski Telefon Zaufania Uzależnienia – 800 199 990

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom uprzejmie informuje, że Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki Narkomania 800 199 990 został przekształcony w  Ogólnopolski Telefon Zaufania „Uzależnienia”- 800 199 990. Nowa nazwa odzwierciedla cel i misję telefonu, który ukierunkowany jest…

Konsultacje profilaktyczne dla mieszkańców gminy dotyczące profilaktyki uzależnień

W dniu 11 czerwca 2023 roku, w parku koźmineckim podczas festynu rodzinnego zostały przeprowadzone konsultacje profilaktyczne dla mieszkańców Gminy Koźminek, które  obejmowały: - porady profilaktyczne dotyczące uzależnień do alkoholu i narkotyków, - porady dotyczące zagrożeń,…

Szkolenie dla sołtysów dotyczące profilaktyki uzależnień i przemocy

  W dniu 18 maja 2023 roku, zostało przeprowadzono w Urzędzie Miejskim Gminy Koźminek szkolenie dla sołtysów z terenu Gminy Koźminek. Szkolenie obejmowało tematykę profilaktyki uzależnień i przemocy. Szczegółowy program szkolenia obejmował: - uzależnienia behawioralne,…

Warsztaty profilaktyczne w Przedszkolu w Koźminku

  W dniu 22 marca 2023 roku w Przedszkolu, w Koźminku przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dotyczące uzależnień behawioralnych. Zostały zorganizowane w ramach cyklicznych działań Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Koźminku, które mają działać prewencyjnie i…

Warsztaty profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie

  W dniu 9 marca 2023 roku w Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla uczniów z klas I - VIII pt.: „Jesteś ważny, jesteś ważna. Uwierz w to a unikniesz uzależnień”. Szkolenie…

Szkolenie dla osób sprzedających i podających alkohol

  W dniu 6 marca 2023 roku zostało przeprowadzone szkolenie, w Urzędzie Miejskim Gminy Koźminek dla osób sprzedających i podających alkohol z terenu Gminy Koźminek. W ramach szkolenia przypomniano o przepisach i wymogach związanych z…

Warsztaty profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Koźminku

  W dniach 20 – 21 lutego 2023 roku w Szkole Podstawowej w Koźminku przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla uczniów z klas IV - VIII pt.: „Jesteś ważny, jesteś ważna. Uzależnienia – narkotyki i dopalacze”. Szkolenie…

Szkolenie profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Moskurni

  W dniu 26 stycznia 2023 roku w Szkole Podstawowej w Moskurni przeprowadzono szkolenie profilaktyczne dla rodziców uczniów pn.: Jacy oni są? Kogo słuchają i „śledzą” w Internecie? – od czego uzależniają się nasze dzieci…

Warsztaty i szkolenie profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Koźminku

  W dniach 25 - 26 stycznia 2023 roku przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla uczniów z klas od IV – VI. pn. „Jesteś Ważny. Jesteś Ważna. Uwierz w to, a unikniesz uzależnień”. Warsztaty obejmowały następujące aspekty:…

Spotkania uczniów Szkoły Podstawowej z Nowego Nakwasina z Policją

  W dniu 25 stycznia 2023 roku, odbyły się spotkania prewencyjno – informacyjne w szkole podstawowej na Nowym Nakwasinie. Spotkania w formie prelekcji i rozmowy z uczniami prowadzili policjanci z Komisariatu Policji w Koźminku. Brali…

Szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego

W dniu 5 grudnia 2022 roku, w Koźminku odbyło się szkolenie pt. „Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy oraz rozwój uzależnień behawioralnych – czym są i co może powodować ich…

Szkolenie dotyczące uzależnień behawioralnych

  W dniu 5 grudnia 2022 roku, w Urzędzie Miejskim Gminy Koźminek odbyło się szkolenie dotyczące uzależnień behawioralnych. W szkoleniu wzięli udział pracownicy Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek. Program szkolenia obejmował: Specyfikę uzależnień behawioralnych. Wpływ uzależnień…

Szkolenie dotyczące tematyki uzależnień behawioralnych

  W dniu 5 grudnia 2022 roku, w dworze w Koźminku odbyło się szkolenie dotyczące problematyki uzależnień behawioralnych. W szkoleniu wzięli udział pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Program szkolenia obejmował: Specyfikę uzależnień behawioralnych. Wpływ…

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych

  W dworze, w Koźminku działa punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. W punkcie pracuje doświadczony specjalista ds. uzależnień. W roku 2022 dotychczas z porad w punkcie skorzystało wielu mieszkańców gminy…

Warsztaty profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Moskurni

  W dniu 2 listopada 2022 roku w Szkole Podstawowej w Moskurni, odbyły się warsztaty profilaktyczne. Warsztaty przeprowadzono w klasach od IV – VIII. Tematyka warsztatów obejmowała „Zagrożenia płynące z internetu”. Warsztaty obejmowały następujące aspekty:…

Warsztaty profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Koźminku

  W dniu 24 października 2022 roku w Szkole Podstawowej w Koźminku, odbyły się warsztaty profilaktyczne. Uczniowie brali bezpośredni udział w zajęciach. Warsztaty przeprowadzono w klasach od VII – VIII. Tematyka warsztatów obejmowała „Zagrożenia płynące…

Zajęcia w świetlicy logopedycznej

  W ramach działań świetlicy działającej w dworze w Koźminku, w roku 2022 prowadzona jest indywidualna terapia logopedyczna  dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotkniętych problemem alkoholowym i innymi uzależnieniami.  Uczestniczyć w nich…

Warsztaty profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie

  W dniu 17 października 2022 roku w Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie, odbyły się warsztaty profilaktyczne. Uczniowie brali bezpośredni udział w zajęciach. Warsztaty przeprowadzono w klasach od IV – VIII. Tematyka warsztatów obejmowała „Uzależnienia…