W dniu 17 października 2022 roku w Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie, odbyły się warsztaty profilaktyczne. Uczniowie brali bezpośredni udział w zajęciach. Warsztaty przeprowadzono w klasach od IV – VIII. Tematyka warsztatów obejmowała „Uzależnienia od narkotyków oraz dotyczyła zagrożeń płynących z internetu”. Warsztaty miały formę aktywizującą, obejmowały pracę w grupach oraz pracę indywidualną. W ramach warsztatów pokazano także prezentację multimedialną.

Warsztaty obejmowały następujące aspekty:

  • Przemoc fizyczna, psychiczna, agresja słowna – jaki wpływ mają na nas i na naszą klasę.
  • Czym jest cyberprzemoc i hejt – jakie są ich konsekwencje dla ofiary i sprawcy.
  • My jako klasa czy my jako grupa w Internecie – zasady funkcjonowania on – line, odpowiedzialność cywilna.
  • Uzależnienie od mediów społecznościowych.
  • Jak dbać o swoje bezpieczeństwo w sieci.
  • Czym grozi uczniowi uzależnienie od narkotyków i dopalaczy.