W dniu 2 listopada 2022 roku w Szkole Podstawowej w Moskurni, odbyły się warsztaty profilaktyczne. Warsztaty przeprowadzono w klasach od IV – VIII. Tematyka warsztatów obejmowała „Zagrożenia płynące z internetu”.

Warsztaty obejmowały następujące aspekty:

  • Konsekwencje zdrowotne – psychiczne i fizyczne zbyt długiego przesiadywania w cyberświecie (np. wady postawy, zwyrodnienia stawów i kręgosłupa, problemy ze wzrokiem, zaburzenia odżywiania – nadwaga i otyłość, bezsenność, zaburzenia snu, napady agresji, stany lękowe itp.).
  • Zagrożenia zdrowotne – internetowe challenge, wpływ oglądanych treści na psychikę i zmiany w niej zachodzące.
  • Zagrożenia formalne – cyberprzemoc, cyberszantaż, udostępnianie danych.
  • Jak powrócić do realnej rzeczywistości i się nią cieszyć.
  • Dobre praktyki dla ucznia.
  • Czym jest cyberprzemoc i hejt – jakie są ich konsekwencje dla ofiary i sprawcy.