W dniu 15 kwietnia 2024 roku w Szkole Podstawowej w Moskurni przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla uczniów z klas I – VIII. Tematyka warsztatów dotyczyła uzależnień od alkoholu, a także wszelkiego rodzaju uzależnień behawioralnych (szczególnie fonoholizmu i netoholizmu). Fonoholizm czyli uzależnienie dzieci od telefonów, które zabierają dzieciom coraz więcej czasu. Netoholizm uzależnienie od internetu, które skutkuje oderwaniem się od świata rzeczywistego, ucieczką w świat wirtualny w poszukiwaniu przyjaciół, znajomych. Nadmierne korzystanie z telefonów oraz internetu skutkuje szybkim uzależnieniem, a brak nadzoru rodziców powoduje że dzieci nie mogą żyć bez korzystania z tych rzeczy. Przedstawiono czynniki chroniące i czynniki ryzyka, które wpływają na przebieg uzależnień behawioralnych. Wytłumaczono strukturę tego uzależnienia oraz jego pozorne bezpieczeństwo. Informowano dzieci o skutkach uzależnienia od alkoholu oraz środków odurzających. Wskazano ile czasu tracimy w ciągu doby na rzecz zjawiska fonoholizmu, netoholizmu, czy też w czasie grania w gry na komputerze. Poinformowano uczniów o zasadach zdrowego stylu życia, które warto by stały się dobrymi nawykami (odpowiednio długi sen, właściwe odżywianie – ważność porannego śniadania, a także wielką rolę relaksu i wypoczynku na łonie przyrody).   Przeprowadzono ćwiczenia jak mówić o swoich emocjach, jakie stosować nazewnictwo. Rozmawiano również o wpływie emocji na samopoczucie człowieka. Przećwiczono ponadto sposoby odmawiania i zachowania (asertywne) służące wzmocnieniu własnych decyzji. Wskazano jak nie przenosić konfliktów do sieci. Poinformowano jak wspierać kolegów, zauważać ich emocje i reagować czyli być bardziej empatycznym. Uczono uczniów jak się można integrować bez telewizji, telefonu i komputera. Łącznie w warsztatach wzięło 79 uczniów. Warsztaty przeprowadziło Wielkopolskie Centrum Profilaktyki Uzależnień i Przemocy z Poznania.