W dniach 3, 4 i 8 kwietnia 2024 roku w Szkole Podstawowej w Koźminku odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów dotyczące profilaktyki uzależnień od narkotyków i dopalaczy. W zajęciach warsztatowych wzięli udział uczniowie klas od IV – VIII (łącznie 141 dzieci). Warsztaty miały na celu podniesienie wiedzy uczniów w tematyce uzależnień od narkotyków, dopalaczy, a także uzależnień behawioralnych (od internetu, gier, smartfona itp.). W czasie warsztatów poruszono również tematykę skutecznej komunikacji wśród uczniów oraz zapobiegania i reagowania na przemoc wśród uczniów (w tym także cyberprzemoc). Warsztaty przeprowadziło Wielkopolskie Centrum Profilaktyki Uzależnień i Przemocy.