W dniu 18  lipca 2023 roku zostało przeprowadzone szkolenie, w punktach sprzedaży dla osób sprzedających i podających alkohol na terenie Gminy Koźminek. W ramach szkolenia przypomniano o przepisach i wymogach związanych z posiadaniem koncesji na sprzedaż alkoholu (min. o odpowiednim umiejscowieniu tabliczek, informujących o zakazie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz osobom nietrzeźwym). Przypomniano sprzedawcom najważniejsze przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zapoznano sprzedawców z procedurami skutecznej asertywnej odmowy sprzedaży alkoholu. Zostali oni także poinformowani jak współpracować z Policją, w razie wystąpienia problemów z osobami nietrzeźwymi. Poinformowano ich również o konsekwencjach prawnych, moralnych i społecznych wynikających z nieodpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych (np. sprzedaży alkoholu nieletnim lub osobom nietrzeźwym).

To co przeraża to fakt, że w każdym sklepie sprzedawcy mówili o zbyt dużej konsumpcji energetyków przez dzieci, a także o tym, że to sami rodzice bardzo często kupują ten produkt swoim pociechom. Sprzedawcy zostali poinformowani o zmianach jakie mają wejść od 1 stycznia 2024 r. czyli o zakazie sprzedaży energetyków osobom niepełnoletnim.

Oprac. A. Wojciechowska z Wielkopolskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień i Przemocy z Poznania