W ramach działań świetlicy działającej w dworze w Koźminku, w roku 2022 prowadzona jest indywidualna terapia logopedyczna  dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotkniętych problemem alkoholowym i innymi uzależnieniami.  Uczestniczyć w nich mogą wyłącznie dzieci i/lub uczniowie  mieszkający na terenie gminy Koźminek.  Zajęcia odbywają się w każdą środę od godz.12.00 do 18.00. Terapię prowadzi logopeda dyplomowany z długoletnim stażem pracy pani Ewa Zimniak.

Spotkania terapeuty z dziećmi odbywają się przy współudziale rodzica, który równocześnie otrzymuje instruktaż jak kontynuować ćwiczenia w domu.  Logopeda zaopatruje dzieci w pomoce dydaktyczne i materiał ćwiczeniowy. Każdy z uczestników ma swoje teczki, karty pracy, a także zeszyt postępów w terapii.

Zajęcia prowadzone są według najnowszej wiedzy logopedycznej z uwzględnieniem możliwości  dziecka oraz warunków środowiskowych rodziny.

Zapisy do logopedy można dokonać poprzez nr telefonów 62 76 38 604 (GOPS Koźminek) lub 62 76 37 026 (Urząd Miejski Gminy Koźminek) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 14.00.