W dniu 12 maja 2022 roku w Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie, odbyły się warsztaty profilaktyczne pt.: „Uzależnienia od narkotyków, behawioralne i przemoc (cyberprzemoc)”. Warsztaty profilaktyczne były kolejną odsłoną podejmowanej już pracy w latach poprzednich. Odbyły się zajęcia grupowe i indywidualne, pokazano także prezentację multimedialną oraz film profilaktyczny.

Warsztaty obejmowały następujące aspekty:

 • Przemoc fizyczna, psychiczna, plotka, agresja słowna – jaki wpływ mają na nas i na naszą klasę.
 • Zgłaszanie przemocy i nadużyć to nie kapowanie – dlaczego boimy się reagować.
 • Czym jest cyberprzemoc i hejt – jakie są ich konsekwencje dla ofiary i sprawcy.
 • My jako klasa czy my jako grupa w Internecie – zasady funkcjonowania on – line, odpowiedzialność cywilna.
 • Uzależnienie od komputera, gier, telefonów i mediów społecznościowych jako popandemiczna pozostałość naszego funkcjonowania.
 • Jak dbać o swoje bezpieczeństwo w sieci.
 • Dlaczego alkohol jest tak groźnym uzależnieniem.
 • Czym grozi uzależnienie od narkotyków i dopalaczy.
 • Skutki nadużywania energetyków.
 • Jak odmawiać i co oznacza bycie asertywnym.
 • Grupa rówieśnicza – jak się w niej odnaleźć i jak w niej funkcjonować bez nadużyć.

Łącznie we wszystkich warsztatach wzięło udział 52 uczniów Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie. Szkolenie przeprowadziło Wielkopolskie Centrum Profilaktyki Uzależnień i Przemocy z Poznania.