W dniu 13 czerwca 2024 roku w Szkole Podstawowej w Koźminku odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów dotyczące profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, a także uzależnień behawioralnych. W zajęciach warsztatowych wzięli udział uczniowie klas od I – III (łącznie 127 dzieci). Warsztaty miały na celu podniesienie wiedzy uczniów w tematyce uzależnień od narkotyków, dopalaczy, a także uzależnień behawioralnych. Głównym celem warsztatów było wzmocnienie psychicznie uczniów, wskazanie obszarów, które mogą być przyczyną popadania w uzależnienia lub inne problemy natury psychicznej bądź fizycznej, kiedy nasze zdrowie nie jest dla nas priorytetem. Warsztaty przeprowadziło Wielkopolskie Centrum Profilaktyki Uzależnień i Przemocy.