W dniu 22 marca 2023 roku w Przedszkolu, w Koźminku przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dotyczące uzależnień behawioralnych. Zostały zorganizowane w ramach cyklicznych działań Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Koźminku, które mają działać prewencyjnie i profilaktycznie. Tym razem została nimi objęta najmłodsza grupa dzieci. Zajęcia dotyczyły nadużywania telefonów komórkowych, laptopów, tabletów i konsoli. Miały za zadanie wskazać obszary, w których dzieci najbardziej są narażone na różne elementy związane z fonoholizmem czy netoholizmem. Poniżej przedstawiamy zrealizowane cele i wnioski, które pojawiły się podczas warsztatów.

  • Omówiono jakie niebezpieczeństwo niesie za sobą traktowanie telefonu komórkowego jako zabawki.
  • Pokazano jak telefon wpływa na nasze funkcjonowanie, szczególnie ile czasu nam zabiera i w jakich czynnościach przeszkadza.
  • Wskazano co wpływa na równowagę naszego całego organizmu: sen, jedzenie, relaks i wypoczynek.
  • Pokazano jak można wraz z rodzicami uczyć się kontrolowania czasu spędzanego na urządzeniach multimedialnych.
  • Wskazano jakie niebezpieczeństwa niesie za sobą korzystanie z telefonu lub gier bez nadzoru dorosłych i co robić jeżeli jakieś treści będą dla dzieci nieodpowiednie
  • Niestety z odpowiedzi dzieci wynika, że bardzo dużo z nich ma swój telefon lub dostęp do niego (korzystają z telefonu kogoś dorosłego) jest to dla nich bardzo proste.
  • Dzieci wykazały bardzo dużą wiedzę na temat różnych gier i stron internetowych, doskonale rozpoznawały przeróżne loga takie jak: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, same przyznają też, że grają w gry, w które gra ich starsze rodzeństwo (a więc często nieodpowiednie do wieku).
  • Kilkoro dzieci podkreśliło jak bardzo lubi spędzać wolny czas na zabawie z rodzicami, to tylko pokazuje jak jest to dla nich ważne i jak bardzo potrzebne.

Warto podkreślić, że dzieci wykazały się ogromną dojrzałością podczas zajęć i niebywałą kulturą osobistą. Widać, że Panie Przedszkolanki wykonują z nimi świetną robotę. Dzieci są bardzo zgrane, lubią się i bardzo odważnie podeszły do tematu. Nie bały się mówić, były bardzo śmiałe i świetnie współpracowały.

Opracowała: A. Wojciechowska