W dniu 5 grudnia 2022 roku, w Urzędzie Miejskim Gminy Koźminek odbyło się szkolenie dotyczące uzależnień behawioralnych. W szkoleniu wzięli udział pracownicy Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek. Program szkolenia obejmował:

  1. Specyfikę uzależnień behawioralnych.
  2. Wpływ uzależnień behawioralnych na człowieka.
  3. Działania profilaktyczne w związku z rozwojem uzależnień behawioralnych.
  4. Społeczny obowiązek przeciwdziałania i zawiadamiania o okolicznościach świadczących o demoralizacji nieletniego.
  5. Wpływ uzależnień na innych członków rodziny.
  6. Obniżenie wieku, w którym nieletni może odpowiadać przed sądem rodzinnym, np. za kradzież.
  7. Wybrane zagadnienia w ustawie o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.