W dniu 5 grudnia 2022 roku, w dworze w Koźminku odbyło się szkolenie dotyczące problematyki uzależnień behawioralnych. W szkoleniu wzięli udział pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Program szkolenia obejmował:

  1. Specyfikę uzależnień behawioralnych.
  2. Wpływ uzależnień behawioralnych na człowieka.
  3. Działania profilaktyczne w związku z rozwojem uzależnień behawioralnych.
  4. Społeczny obowiązek przeciwdziałania i zawiadamiania o okolicznościach świadczących o demoralizacji nieletniego.
  5. Wpływ uzależnień na innych członków rodziny.
  6. Katalog nowych środków wychowawczych.
  7. Obniżenie wieku, w którym nieletni może odpowiadać przed sądem rodzinnym, np. za kradzież.