W dniu 2 lipca 2024 roku zostało przeprowadzone szkolenie, w punktach sprzedaży dla osób sprzedających i podających alkohol na terenie Gminy Koźminek. W ramach szkolenia przypomniano o przepisach i wymogach związanych z posiadaniem koncesji na sprzedaż alkoholu (min. o odpowiednim umiejscowieniu tabliczek, informujących o zakazie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz osobom nietrzeźwym). Przypomniano sprzedawcom najważniejsze przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zostali oni także poinformowani jak współpracować z Policją, w razie wystąpienia problemów z osobami nietrzeźwymi. Poinformowano również sprzedawców o konsekwencjach prawnych i społecznych wynikających z nieodpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych (np. sprzedaży alkoholu nieletnim lub osobom nietrzeźwym).

Sprzedawcy zostali poinformowani o zmianach prawnych, które weszły od 1 stycznia 2024 r. czyli o zakazie sprzedaży energetyków osobom niepełnoletnim.

Oprac. A. Wojciechowska z Wielkopolskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień i Przemocy z Poznania