W dniu 6 października 2022 roku zostało przeprowadzone szkolenie, w punktach sprzedaży dla osób sprzedających i podających alkohol z terenu Gminy Koźminek. Szkolenie wychodzi naprzeciw sprzedawcom, którym brakuje czasu na wzięcie udziału w szkoleniu tradycyjnym. W ramach szkolenia sprawdzano również przestrzegania zasad związanych z posiadaniem odpowiednich tabliczek, informujących o zakazie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz osobom nietrzeźwym. Sprawdzano również właściwe umiejscowienie w/w tabliczek. Zapoznano sprzedawców z najważniejszymi przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi min.:

  1. Kiedy i w jakich sytuacjach nie wolno podawać, sprzedawać alkoholu.
  2. Jakie okoliczności i przyczyny mogą spowodować, że cofnięte zostanie zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
  3. Poruszono temat konsekwencji prawnych, w przypadku np. sprzedaży alkoholu nieletnim lub osobom nietrzeźwym.

Zapoznano sprzedawców z procedurami skutecznej asertywnej odmowy sprzedaży alkoholu. Zostali oni także poinformowani jak współpracować z Policją, w razie wystąpienia problemów z osobami nietrzeźwymi.