W dniu 25 stycznia 2023 roku, odbyły się spotkania prewencyjno – informacyjne w szkole podstawowej na Nowym Nakwasinie. Spotkania w formie prelekcji i rozmowy z uczniami prowadzili policjanci z Komisariatu Policji w Koźminku. Brali w nich udział uczniowie klas od I – III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego. Tematyka spotkań z uczniami obejmowała min. bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bezpieczeństwo w szkole, bezpieczeństwo w domu, zachowanie bezpieczeństwa w drodze do szkoły, zachowanie bezpieczeństwa podczas ferii zimowych oraz tematykę uzależnień min. od internetu, dopalaczy, komputera. Dzieci otrzymały od Policjantów materiały z nadrukiem profilatycznym, które zostały zakupione przez Urząd Miejski Gminy Koźminek.