W okresie od września do połowy października 2022 roku, odbywały się spotkania prewencyjno – informacyjne w szkołach podstawowych na terenie gminy Koźminek. Spotkania w formie prelekcji i rozmowy z uczniami prowadzili dzielnicowi z Komisariatu Policji w Koźminku: Asp. Sztabowy Sebastian Urbanowski i Mł. Asp. Ewelina Małolepsza. Spotkania były prowadzone w Szkołach Podstawowych w Koźminku, Moskurni i Nowym Nakwasinie. Brali w nich udział uczniowie klas od I – III. Tematyka spotkań z uczniami obejmowała min. bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bezpieczeństwo w szkole, bezpieczeństwo w domu, zachowanie bezpieczeństwa w drodze do szkoły oraz tematykę uzależnień min. od internetu, dopalaczy, komputera. Dzieci otrzymały od Policjantów profilaktyczne materiały odblaskowe, które zostały zakupione przez Urząd Miejski Gminy Koźminek.