W dworze, w Koźminku działa punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. W punkcie pracuje doświadczony specjalista ds. uzależnień. W roku 2022 dotychczas z porad w punkcie skorzystało wielu mieszkańców gminy Koźminek, którzy mają problem z uzależnieniem od alkoholu. Osoby korzystające z punku podczas rozmowy z terapeutą uzyskują informacje jak postępować, żeby zaprzestać picia napojów alkoholowych.

 W miesiącu marcu z punktu skorzystało 16 osób, w tym osoby współuzależnione, które otrzymały informację o współuzależnieniu oraz motywacji do zmiany swojego zachowania. Kilka osób zostało skierowanych do grupy samopomocowej AL-Anon oraz do Poradni Leczenia Uzależnień na grupę dla osób współuzależnionych. Z ośmioma osobami uzależnionymi przeprowadzono rozmowy diagnostyczno – terapeutyczne, wzmacniające ich motywację do leczenia. Sześć osób po ukończeniu Podstawowego Programu Terapii otrzymało konsultacje odnośnie weryfikacji swojego programu powrotu do zdrowia.

W miesiącu kwietniu z porad w punkcie skorzystało 25 osób, z tego trzy osoby skierowano do Poradni Leczenia Uzależnień w Kaliszu. Dalsze pięć osób skierowano na spotkania grupy anonimowych alkoholików. Dziesięć osób ukończyło Podstawowy Program Terapii i jednocześnie postawiło sobie nowe cele oraz zadania do realizacji.

W miesiącu maju z punku skorzystało 28 osób, w tym również osoby współuzależnione. Dwie osoby skierowano do Poradni Leczenia Uzależnień w Kaliszu, a dwunastu osobom udało się ukończyć Podstawowy Program Terapii.

W miesiącu czerwcu z punktu skorzystało 26 osób. Z dziesięcioma osobami uzależnionymi przeprowadzono rozmowy diagnostyczno – terapeutyczne. Trzy osoby zostały skierowane do Poradni Leczenia Uzależnień w Kaliszu, a trzy inne osoby skierowano na spotkania grupy AA. Jedenastu osobom udało się ukończyć Podstawowy Program Terapii.

W miesiącu lipcu udzielono 25 konsultacji terapeutycznych. Jedna osoba współuzależniona została skierowana na grupę samopomocową Al – Anon, a druga osoba do Poradni Leczenia Uzależnień. Przeprowadzono rozmowy diagnostyczno – terapeutyczne z dziewięcioma osobami wzmacniając ich motywacje do leczenia. Z tego dwie skierowano Poradni Leczenia Uzależnień w Kaliszu, a pięć osób na spotkania grupy AA.

W miesiącu sierpniu udzielono 28 konsultacji terapeutycznych, z tego z dwunastoma osobami przeprowadzono rozmowy diagnostyczno – terapeutyczne. Udzielono im wsparcia oraz informacji o chorobie alkoholowej. Następnie pięć osób skierowano na spotkania grupy Anonimowych Alkoholików, zaś jednej osobie ustalono termin leczenia w Szpitalu Specjalistycznym w Sokołówce.

W miesiącu wrześniu udzielono 29 konsultacji terapeutycznych. Sześć osób zostało skierowanych na spotkania grupy AA, natomiast dwie osoby ustaliły termin leczenia w szpitalu. Ponadto jedenastu osobom udało się ukończyć Podstawowy Program Terapii.

W miesiącu październiku udzielono 29 konsultacji terapeutycznych. W tym także miesiącu przeprowadzono rozmowy diagnostyczno – terapeutyczne z dwoma osobami współuzależnionymi. Uzyskały one informację na temat choroby alkoholowej i współuzależnienia. Następnie zaczęły one brać udział w spotkaniach grup wsparcia terapeutycznego w Poradni Leczenia Uzależnień. Również w październiku dwunastu osobom udało się ukończyć Podstawowy Program Terapii.

W miesiącu listopadzie przeprowadzono 28 konsultacji terapeutycznych. Przeprowadzono z jedną osobą współuzależnioną rozmowę, informując ją o tematyce uzależnienia od alkoholu. Dodatkowo pięć osób skierowano na spotkania grupy AA. Jednocześnie kilku osobom udało się ukończyć Podstawowy Program Terapii.

Podsumowując w okresie od marca do listopada br. udzielono łącznie 235 konsultacji terapeutycznych.

Autor: Cz. Rubas – Specjalista Terapii Uzależnień.